KRUSTA, STONY, ASSONO, KOSMO (Freestyle Radio) - Zinzine

Krusta (Soundz Painterz) - Stony (La Connaixion) - Assono (Tous Salopards) - Kosmo
Freestyle sur radio Zinzine/88.1 le 14 novembre 2014

Partager

Commentaires